Nainstalujte si:
       

Překlad lawyer


lawyer = právník (zejména právní zástupce); advokát; právní zástupce; zástupce; právnický; státní notář; jurista; advokátka; právnička; právnický
guardhouse lawyer = starý kriminálník; voják, který ovládá trestní předpisy;
hire lawyer = najmout advokáta; najmout právníka;

Překlad lawyer z webu:
The lawyer knew it.  Právník to věděl.
I hate lawyer talk.  Nenávidím právnické řeči.
What kind of lawyer is she?  A jaká je jako advokátka?
He was a fine lawyer and he was loyal to me.  Byl to dobrý právník a byl vůči mně loajální.
Finally he turned to the lawyer again.  Pak se znovu obrátil k advokátovi.
He probably isn't talking to the lawyer either.  Stejně ani právníkovi nic neřekne.
You're not offering us a thing, the lawyer observed.  Vy nám nenabízíte vůbec nic, poznamenal právník.
He's a good judge, but he was a lawyer for many years.  Je to dobrý soudce, jenže už ho dělá příliš mnoho let.
It is a rare, extremely rare occasion when a lawyer leaves our firm.  Je zcela výjimečné, krajně výjimečné, odejdeli právník z naší firmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlay-out   layer   laying   layout   leaching   leader   leadership   leading