Nainstalujte si:
       

Překlad laundry


laundry = prádelna; prádlo (špinavé na praní); prací; prádelní; špinavé prádlo; laboratoř; pracovník v prádelně
self-service laundry = prádelna se samoobsluhou; samoobslužná prádelna;

Překlad laundry z webu:
Laundry soap is the best way.  Prací mýdlo je nejspolehlivější prostředek.
There's some laundry in the bathroom.  V koupelně je nějaké špinavé prádlo.
She hugged the warm laundry close to her chest.  Přitiskla si čisté prádlo k hrudi.
She could see into the laundry room.  Viděla odtud do prádelny.
He was drowned in the prison laundry in 1944.  V roce 1944 se utopil ve vězeňské prádelně;
There's three square meals a day and your laundry done.  Za to máš jistá tři pořádná jídla denně a praní prádla.
Well, it's a new one on me, said the laundry woman.  Tak něco takového vidim poprvé, prohlásila vrchní pradlena.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaurel   lavatory   law case   lawyer   lay-out   layer   laying   layout