Nainstalujte si:
       

Překlad laughter


laughter = smích; vyprsknout smíchy; chechtání; piskoř
paroxysm of laughter = záchvat smíchu (prudký);
scream with laughter = smát se na celé kolo (vřískat smíchem);

Překlad laughter z webu:
Laughter first;  Nejprve smích;
The laughter ceased.  Nikdo už se nesmál.
There was laughter again.  Opět se ozval smích.
A ripple of laughter sounded.  Ozval se smích.
The room exploded with laughter and cheers.  V místnosti vybuchl smích a ozvalo se provolávání slávy.
Omi said nothing, screaming with laughter inside.  Omi mlčel, ale v duchu jásal radostí.
There was a good deal of laughter that night.  Dnes večer vůbec panovala dobrá nálada.
The thought brought a bubble of ironic laughter and he shook his head.  Smíchy mu zabublalo v hrdle a zavrtěl hlavou.
It didn't hit me the same way, but laughter is catching;  Mě to tak nebralo, ale smích je nakažlivý;
Just then there came a burst of song like laughter in the trees:  Právě v tom okamžiku se ozval mezi stromy zpěv jako výbuch smíchu:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaunching   laundry   laurel   lavatory   law case   lawyer   lay-out   layer