Nainstalujte si:
       

Překlad laughing


laughing = smějící se; smích; rozesmátý; veselý; smavý; chechtající se; terč posměchu
burst out laughing = dát se do smíchu; split one's sides with laughing = popadat se za boky (smíchem);

Překlad laughing z webu:
Laughing would spoil it.  Smích by všechno jen pokazil.
You're laughing at me?  Vy se mi posmíváte?
I'm not laughing at you.  Já se vám neposmívám.
But she wasn't laughing now.  Ale teď se nesmála.
Or maybe a good laughing jag;  Nebo by mohla dostat pořádný záchvat smíchu:
He could already hear people laughing at him.  Už slyšel, jak se mu lidé smějí.
Quillan had replaced his billiard cue, laughing too.  Quillan odložil kulečníkové tágo a taky se smál.
Still, the important thing was that the laughing fit had passed.  Bylo však dobré, že k tomu smíchu došlo teď.
He didn't took up to see who was laughing at him.  Nepodíval se, kdo se mu to směje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaughter   launching   laundry   laurel   lavatory   law case   lawyer   lay-out