Nainstalujte si:
       

Překlad latitude


latitude = šíře (též vědění); rozsah; volnost (akce, víry, projevu); zeměpisná šířka; velkorysost; liberálnost; expoziční pružnost (fot.); zeměpisné pásmo; svoboda; prostor; rozvláčnost; šířka; možnost; uvolnění; rozsahový; volnost jednání; pracovní rozsah
decision latitude = rozsah rozhodování; volnost v rozhodování;
high latitude = vysoká zeměpisná šířka; vysoká šířka;
middle latitude = střední šířka; střední zeměpisná šířka;

Překlad latitude z webu:
Between latitudes thirty and forty north.  Mezi třiceti stupni severní šířky.
It was taken in the northern latitudes.  Fólisk byl pořízen v severních šířkách.
There's not even any spice in those latitudes.  V těch zeměpisných šířkách není ani koření.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlattice   laugh   laughing   laughter   launching   laundry   laurel   lavatory