Nainstalujte si:
       

Překlad lathing


lathing = laování; bednění; latě; laovina; kladivo tesařské
steel lathing = pletivo do omítky; tahokov do omítky;
latitude   lattice   laugh   laughing   laughter   launching   laundry   laurel