Nainstalujte si:
       

Překlad later


later = později; pozdější; později; novější; cihla; dodatečné účtování
be later = být později; být později;
until later = prozatím; zatím;
years later = roky později (o X roky později); let později (o X let později); see you later = nashledanou (později); I'll see you later = uvidíme se;

Překlad later z webu:
Later yes.  Později ano.
Only later did he learn why.  Až později se dozv3děl proč.
Surely no later than 6:  Určitě nejpozději v 18:
Half an hour later it is snowing.  Půl hodiny nato sněží.
And had gone mad later on.  Pak zešílel.
So if there's a chance later ...  Tak kdyby vám to vyšlo po­zději..
I'll have him back to you later today.  Ještě ti ho později doručím.
So talks would be resumed at a later date'.  Hovory tedy budou pokračovat později .
Did she ever have a portrait done in later life?  Malovali ji ještě někdy později?
Neither of us wanted to say things we would later regret.  Ani jeden z nás nechtěl říct nic, čeho by v budoucnu litoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlateral   latest   lathe   lathing   latitude   lattice   laugh   laughing