Nainstalujte si:
       

Překlad latent


latent = skrytý; sotva znatelný; latentní; utajený; vázaný; neznatelný (skrytý); latentní dvojznačnost (ustanovení smlouvy)
deviation latent = latentní deviace; heteroforie;
squint latent = heteroforie; latentní strabismus; skryté šilhání;

Překlad latent z webu:
And he explained about the latent poison and need for an antidote.  A vysvětlil otázku latentního jedu a potřebu protilátky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlater   lateral   latest   lathe   lathing   latitude   lattice   laugh