Nainstalujte si:
       

Překlad latency


latency = latence; utajenost; skrytost; inkubační doba (čekací); reakční čas (zpoždění, psych.); latenční doba; čekací doba; zpoždění; latenční; latentnost; inkubační doba (čekací)
ring latency = zpoždění kruhu; doba oběhu po kruhovém vedení (LAN);




latent   later   lateral   latest   lathe   lathing   latitude   lattice