Nainstalujte si:
       

Překlad latch


latch = petlice; závora; klika; západka; patentní zámek (s klíčem i západkou); střelka (zámku); blokování; zavřít na západku; zablokovat; zavřít na závoru; zapadnout; zachytit se; chytit se; přidat se; přidržet se; spojit se; zaklapnout; jazýček; zaskočit
bonnet latch = rukojeť kapoty; uzávěr kapoty;
door latch = závora; západka zámku dveří; západka dveří;
engine-hood latch = uzávěr kapoty motoru; zámek kapoty motoru;
hood latch = uzávěr kapoty; zástrčka skládací střechy; uzávěr kapoty motoru;

Překlad latch z webu:
Lifting the latch he stepped inside.  Zvedl petlici a vstoupil.
Kim lifted the latch and entered.  Kim nadzvedla závoru a vstoupila.
She heard the door latch click.  Zaslechla, jak cvakla klička.
So he lifted the thumb latch and pushed at the door.  Odsunul tedy oboustrannou západku a strčil do dveří.
He had his hand on the latch of one of the rat cages.  Rukou svíral západku jedné z krysích klecí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlately   latency   latent   later   lateral   latest   lathe   lathing