Nainstalujte si:
       

Překlad last time


last time = naposledy; posledně; minule; předešle; poslední úprava (dotyk, výrobku)
the last time = naposledy; naposled; for the last time = naposled;

Překlad last time z webu:
Last time was, oh, maybe ten days ago.  Naposled to bylo, hm, asi před deseti dny.
The last time that happened .  Když se to naposledy stalo...
When's the last time it flooded?  Kdy jsme naposledy zažili povodeň?
When was the last time you saw her?  Kdys ji viděl naposledy?
It was not the last time that he wished that!  A nebylo to naposledy, kdy pocítil tohle přání!
I order you for the last time to put that weapon down.  Nařizuji ti naposledy, abys tu zbraň schoval.
He looked back at her one last time and smiled.  Naposledy se na ni podíval a usmál se.
No, this had been a case of last time pays for all.  Ne, tentokrát to bylo naposledy, kdy si mohl užít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlatch   lately   latency   latent   later   lateral   latest   lathe