Nainstalujte si:
       

Překlad last resort


last resort = poslední instance; nejvyšší instance; postačit
court of last resort = nejvyšší instance;
in the last resort = v krajním případě;

Překlad last resort z webu:
That was a last resort.  To až v nouzi nejvyšší.
So let's save that as a last resort.  To si však necháme jako poslední možnost.
A prayer is always useful in the last resort.  V posledním stadiu modlitba nikdy nemůže škodit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlast time   latch   lately   latency   latent   later   lateral   latest