Nainstalujte si:
       

Překlad laser


laser = laserový; optický maser; laserový paprsek
helium-neon laser = heliovo-neonový laser; héliově-neonový laser;
high-power laser = vysokovýkonný laser; vysokovýkonový laser;
neodymium laser = neodymový laser; neodymový laser;
semiconductor laser = polovodičový laser; injekční laserová dioda;

Překlad laser z webu:
The heavier duty laser guns were held, for the moment, in reserve.  Těžké laserové zbraně zatím odpočívaly.
It immediately noted the laser dot as well.  To okamžitě zachytilo laserový bod také.
Can we spot in the laser from an aircraft?  Můžeme laser zaměřit z letadla?
I got the one who had the laser to tell me all about it.  Vypůjčila jsem si toho s laserem a řekl mi o tom všechno.
On the bomb were the odd attachments for laser guidance.  Na pumě byly úchyty pro laserové naváděcí zařízení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlast resort   last time   latch   lately   latency   latent   later   lateral