Nainstalujte si:
       

Překlad larynx


larynx = hrdlo; hrtan; larynx (hrtan); nudle
artificial larynx = umělý hrtan; umělý larynx;

Překlad larynx z webu:
The first blow crushed his larynx.  První úder mu roztříštil hrtan.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaser   last resort   last time   latch   lately   latency   latent   later