Nainstalujte si:
       

Překlad large


large = velký; rozsáhlý; pompézní; velkohubý; značný; prostorný; liberální (zast.); nepředpojatý (zast.); štědrý (zast.); nenucený (zast.); velikánský; objemný; široký (přen.); pompézně; velkohubě; nabubřele; s větrem v zádech; příznivý; veliký; svoboda
at large = na svobodě; volně; podrobně; detailně; zeširoka; obecně; paušálně; celkově; ex offo; jsoucí na svobodě; neomezeně; plně; všeobecně; zevrubně; z moci úřední;
bulk large = vypadat velký; být důležitý (přen.); hrát velkou úlohu; rýsovat se;

Překlad large z webu:
Large assumptions would be called for.  Muselo by se hodně stavět na domněnkách.
A large house.  Velký dům.
It's a large bird.  Veliký pták.
Or with a large animal.  Nebo s velkým zvířetem.
It was not a large house.  Neměli jsme moc velký dům.
Fifty pounds is a very large sum.  Padesát liber, to je ohromná částka.
Half a dozen wharves and two large warehouses.  Půl tuctu úvazišť a dva velké sklady.
A closed palanquin took him to a large house.  Zavřená nosítka ho odnesla k velkému domu.
They were in the rear of a very large house.  Byli v zadní části rozlehlého domu.
He took a seat near the center of the large room.  Usadil se asi doprostřed.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaryngeal   larynx   laser   last resort   last time   latch   lately   latency