Nainstalujte si:
       

Překlad lapse


lapse = vada (selhání paměti ap.); plynout; uplynout (čas); úpadek; chyba; poklesek; odbočení; odpadnutí; padnout; propást; omyl; zabřednutí (úpadek); propadnutí (práva); přehlédnutí; zanedbání; uplynutí (času); odchýlení; promlčení; připadnout (o uprázdněném)


Překlad lapse z webu:
They would lapse into unconsciousness, not caring.  Bude mu už všechno jedno a upadne do bezvědomí.
What has the actual lapse of time got to do with it?  Co s tím má společného skutečný časový odstup?
Joke, boy,' the construct said, zero time lapse for me.  Jenom fór, hochu, řekl konstrukt, nulový přerušení pro mne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlapse rate   larceny   large   laryngeal   larynx   laser   last resort   last time