Nainstalujte si:
       

Překlad lantern


lantern = lucerna; svítilna; kandelábr; lucerna kopule; maják; opatřit lucernou; posvítit lucernou; světlo; uliční svítidlo; báně nad kupolí; lucernový; kontrolní okénko; chudá tvář
hurricane lantern = svítilna do větru; lampa s cylindrem; vozová svítilna;

Překlad lantern z webu:
Lantern of jaw, thick of thigh, scowling of mien.  Ostře řezaných rysů, tlustých stehen, zamračených výrazů.
The lantern candle caught reluctantly;  Svíčka v lampě se váhavě rozhořela;
He raised the lantern carefully.  Potom opatrně pozvedl lucernu.
Francis watched the wagon lantern move away.  Francie pozoroval, jak se světlo na voze vzdaluje.
I went down, holding the lantern raised.  Sešel jsem dolů, lampu jsem držel pozvednutou.
Its polished ferrule flashed in the lantern glare.  Velká mosazná koule se zaleskla ve světle lampy.
We saw the sudden flash of a dark lantern inside the room.  Zahlédli jsme záblesk zlodějské lucerny v místnosti.
Blackthorne turned back to the post and raised the lantern higher.  Vrátil se ke sloupu a pozvedl svítilnu výš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlapper   lapse   lapse rate   larceny   large   laryngeal   larynx   laser