Nainstalujte si:
       

Překlad language


language = jazyk (řeč); řeč; jazykový; sloh; slovní zásoba (jaz.); klení; nadávky; vývoj jazyka
abusive language = nadávky; urážlivý slovní projev;
algebraic language = algebraický jazyk; matematický jazyk;
application-oriented language = aplikační jazyk; problémově orientovaný jazyk;
bad language = nadávky; klení; sprostoty; silná slova;

Překlad language z webu:
What language is that?  Co je to za jazyk?
Is my language not plain enough?  Copak nemluvím jasné?
You speak the language and know the rules.  Umíš jazyk a znáš pravidla.
Did you take another language course?  Chodil jsi tam na další jazykové kurzy?
Are you fluent in their language too?  Hovoříte plynně jejich jazykem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlanolin   lantern   lapper   lapse   lapse rate   larceny   large   laryngeal