Nainstalujte si:
       

Překlad lands


lands = země; pozemky; krajina (též výtv.)
flowed lands = zatopená území; zaplavovaná zatopená území;

Překlad lands z webu:
My lands are becoming a wild place.  Z mých zemí se stává divočina.
About foreign lands - outside lands.  O cizích zemích - dalekých zemích.
Money and dowry and lands and so on.  Peníze, věno, pozemky a tak dále.
And yet the fly that lands on the workman's lunch is perfect.  A přece muška, která usedne dělníkovi na svačinu, je dokonalá.
It is not only the hard lands that breed hard men.  Není pravda, že jen tvrdý kraj rodí tvrdé muže.
Why have you come back from the gray lands of death to terrify me?  Proč ses vrátil z šedé země stínů a přišel jsi mě strašit?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlanguage   lanolin   lantern   lapper   lapse   lapse rate   larceny   large