Nainstalujte si:
       

Překlad landing


landing = přistání (2. p.); země; odpočívadlo (schodů); podesta (odpočívadlo, schodů); nanášení; přístaviště; výkladiště; doskok; přistávací; odpočívadlo (zast.); těžní poval; nakládací místo; výjezdní plošina; odvozní místo; seskok; výsadek; vylodění; zemní
balked landing = nezdařené přistání; přerušené přistání; chybné přistání;
belly landing = přistání "na břicho"; přistání na břicho;
bumpy landing = přistání tvrdé; tvrdé přistání;
compulsory landing = přistání nucené; nucené přistání; propadávání;

Překlad landing z webu:
Landing cleanly in its track.  Přistál jsem čistě, přímo do ní, a tentokrát jsem ani nezapíchl hůlky.
The landing was clear.  Na poschodí nebyla ani noha.
Where's their landing field here?  Kde je tady letiště?
The helicopter was landing now.  Vrtulník přistával.
He paused on the landing outside the hall door and caught his breath.  Zastavil se na odpočívadle přede dveřmi do chodby, aby nabral dech.
He leapt backwards, his heel landing in the fire.  Odskočil a jednou nohou přistál v ohništi.
But we don't know where the landing will take place.  Ale nevíme, kde chtějí přistát.
He motioned gloomily towards the aircraft's main landing gear.  Rozmrzele ukázal na podvozek letadla.
He was trying to set down in the landing area.  Pokouší se přistát.
Parker nosed his fighter down and flicked on his landing lights.  Parker zamířil se stíhačkou dolů a zapnul svá přistávací světla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlanding gear   landlord   landmark   lands   language   lanolin   lantern   lapper