Nainstalujte si:
       

Překlad ladder


ladder = žebřík; pouštět oka; oko na punčoše; očko puštěné; žebříček; vylézt po žebříku; vyšplhat se; oko; puštěné očko; kmenová kolej; matečná kolej; ažura; korečkový řetěz; pustit oko; žebříkový; nástupní žebřík; příčkavý; schůdky; korečkový dopravník
access ladder = přístupový žebřík; žebřík do bazénu;
accommodation ladder = visutý žebřík; postranní lodní schody;
cable ladder = kabelový žebřík; kabelový rošt (s příčkami);
escape ladder = záchranný žebřík; únikový žebřík; teleskopický žebřík;

Překlad ladder z webu:
The ladder was jerked aloft.  Pak žebřík vytáhli.
The homemade ladder was in place.  Podomácku vyrobený žebřík stál na místě.
He released the ladder and looked over.  Uvolnil žebřík a ohlédl se.
She went up the ladder first.  Vylezla po žebříku na břeh jako první.
A friend waited by the ladder and helped them aboard.  Abanks řekl, že se mu dá věřit.
Three men were still on the ladder and almost at the foot of the wall.  Na žebříku byli ještě tři muži, už skoro dosáhli na zem.
In about five minutes, they'll throw a ladder up there.  Asi za patnáct minut tam přistaví žebřík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlading   ladle   lagoon   laid down   lambda   laminated   laminated glass   land line