Nainstalujte si:
       

Překlad labyrinth


labyrinth = labyrint; bludiště; zmatek; spleť; labyrintový; spletenina; oddělovač; labyrintové těsnění; labyrintová ucpávka
sealing labyrinth = těsnicí labyrint; těsnící labyrint;

Překlad labyrinth z webu:
The keepers of the labyrinth are unbribable.  Strážci labyrintu jsou nepodplatitelní.
The inner wall of the labyrinth loomed out of the darkness.  Ze tmy se vynořila zeď labyrintu.
No one ever got through the labyrinth without a guide.  Nikdo nikdy neprošel labyrintem bez průvodců.
The real truth must sometimes be protected by a labyrinth of lies.  Skutečnou pravdu musíme občas chránit bludištěm lží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlacquer   ladder   lading   ladle   lagoon   laid down   lambda   laminated