Nainstalujte si:
       

Překlad labour


labour = úsilí; pracovat; porod; dělnický; namáhat se; dřít; namáhavě se pohybovat; prodírat se; vléct se; rozpracovat; rozvést; mít porodní bolesti; podrobně diskutovat; úkol; pachtit se; hmoždit se; robota; robotit; lopota; stavební dříví; těžká práce; úloha
casual labour = příležitostná práce; příležitostní dělníci;
common labour = nekvalifikovaná práce; nekvalifikované pracovní síly; nekvalifikovaná pracovní síla;
compulsory labour = nucená práce; pracovní povinnost; pracovní začlenění; nádeníci;

Překlad labour z webu:
These were being used as forced labour to tidy up.  Byli používáni jako pracovníci pro úklid.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlabourer   labyrinth   lacquer   ladder   lading   ladle   lagoon   laid down