Nainstalujte si:
       

Překlad labor


labor = rozvádět; labouristický; pracovní úřad
casual labor = příležitostná práce; příležitostný dělník;
cheap labor = levná pracovní síla; levná práce;
convict labor = nucené práce; trestanecká nucená práce;
hard labor = tvrdá práce; nucené práce;

Překlad labor z webu:
The labor costs are too high, he said seriously.  Jsou tu vysoké náklady na pracovní sílu, řekl vážně.
She's been in labor for over an hour.  Už hodinu trpí předporodními bolestmi.
Steam, hot water, soap, labor with no end.  Pára, horká voda, saponáty, nekonečná práce.
Also, you'll never have any labor troubles.  Také nebudeš mít žádné potíže s odbory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlabour   labourer   labyrinth   lacquer   ladder   lading   ladle   lagoon