Nainstalujte si:
       

Překlad label


label = štítek (s označením); označit (nápisem); označení; visačka (označení); nálepka; opatřit vinětou; opatřit visačkou; dát nálepku; pojmenování; viněta; známka (poštovní); kolek; návěští; označit vinětou; opatřit nápisem; jmenovka; gramofonová společnost
address label = návěšť; relativní adresa; adresní nálepka;
adhesive label = lepicí štítek; nálepka;
appending label = visačka; návěska; přívěsek;
column label = název sloupce; záhlaví;
disk label = etiketa disku; disková etiketa; vnější návěstí;

Překlad label z webu:
From a label there is no escape!  Viněty se člověk nczbaví.
Giving them a label isn't all that much help.  Jestli na ně přilepíme nějakou vinětu, to nám moc nepomůže.
Lewis picked at the label on his beer.  Lewis si hrál s etiketou na svém pivu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlabor   labour   labourer   labyrinth   lacquer   ladder   lading   ladle