Nainstalujte si:
       

Překlad knows


knows = ví (on); zná (on); zná (on); kotník (na prstě ruky)
who knows = kdo zná (4. p.); kdo ví; with him one never knows = v něm se člověk nevyzná;

Překlad knows z webu:
She knows you.  Zná tě.
Yeah, she knows how.  Ano, umí to.
No, but he knows him.  Ne, ale zná ho.
He knows it, everyone knows it.  Ví to, každý to ví.
She's my employee and she knows everything.  Je to moje zaměstnankyně a ví všechno.
He cannot kill them all, he knows that.  On je všechny zabít nedokáže a ví to.
It may upset him, and, hell, who knows what he might do.  Polkla dlouhý doušek.
He knows how to plan it, and he knows how to run it.  Umí si věc naplánovat a umí ji také provést.
He is going to be a pariah and he knows it.  Stane se z něho pária a on to ví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknuckle   knurl   Korean   kyphosis   label   labor   labour   labourer