Nainstalujte si:
       

Překlad known


known = známý; známá; znal; ví (on)
be known = být známý; prásknout (něco); prásknout něco; come to be known = stát se známým;
is not yet known = není zatím znám;

Překlad known z webu:
You've known him long?  Znáš ho dlouho?
Have you known him long?  Znáš ho dlouho?
How had he known that?  Odkud to věděl?
How long have you known that?  Jak dlouho to víš?
Yet beautiful women had been known to poison.  Jenže kolik krásných žen proslulo jako travičky.
We know all that can be known of the subsequent happenings.  Víme všechno.
She was the lucky one, they'd always known that.  Měla vždycky štěstí, oba to věděli.
You know you'll have to kill him, you've known it for twenty years.  Víš to už dvacet let.
Ryan was frightened in a way that he'd never known before.  Ryan měl strach, jaký předtím nikdy nepoznal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknows   knuckle   knurl   Korean   kyphosis   label   labor   labour