Nainstalujte si:
       

Překlad knowledge


knowledge = znalost; znalosti; vědomosti; vědomost; vědění; obeznámenost; vzdělání; vědomí (uvědomění si); zpráva; poznání; znalostní; erudice; poznatek; poznatky; báze znalostí
available knowledge = dostupný poznatek; dostupná znalost;
common knowledge = věc všeobecně známá; notorieta; obecná znalost;
comprehensive knowledge = obsáhlé znalosti; obsáhlá znalost;
excellent knowledge = vynikající vědomosti; chybné vědomosti;

Překlad knowledge z webu:
Knowledge would be fatal.  Poznání by bylo osudné.
His knowledge is enormous.  Jeho znalosti jsou nepřeberné.
Use the knowledge carefully.  Užívej těch vědomosti s rozvahou.
We have the knowledge and expertise.  My znalosti máme.
That's always been taipan knowledge only.  Ten znal vždycky pouze tajpan.
And in us is the knowledge of it.  A to vědomí je v nás.
I would not trust anyone with knowledge of my plans.  Se svými plány bych se nikomu nesvěřil.
Don't tell me that you have no knowledge of this.  Neříkejte mi, že o tomhle nic nevíte.
He'd be a lot worse with all that knowledge inside him.  Se všemi těmi vědomostmi v hlavě by byl mnohem horší.
No conquest here, given a few years for the knowledge to spread.  Jen co se nové poznatky během pár let rozšíří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknown   knows   knuckle   knurl   Korean   kyphosis   label   labor