Nainstalujte si:
       

Překlad knowing


knowing = znalý; znající; chytrý; mazaný; dobře informovaný; zkušený; znalecký; vědoucí; módní (klobouk); elegantní (klobouk); protože věděl; inteligentní; kritický; odborný; zručný; výstřední; poznávací; vědomost; informovanost; potměšilý; významný; chápavý


Překlad knowing z webu:
Knowing eyes.  Ano, pane.
Does knowing this make me wise?  Když to vím, budu pak moudřejší?
What, just knowing things?  Co, vědět věci?
Ryan did, not knowing why.  Ryan to udělal, aniž věděl proč.
It has been fun knowing you.  Bylo to s tebou fajn.
He was used to not knowing what was going on.  Už se s tím dávno smířil.
Arthur stared at the boghog, not knowing what to do.  Oblečení měl promočené od deště.
I watched him for a moment, not knowing what to do.  Chvíli jsem ho pozorovala a nevěděla, co dělat.
He wished to turn his face from it, knowing, knowing already the end.  Přál si odvrátit tvář, věděl, věděl už, jak to skončí.
They could have been called from here and summoned, knowing nothing.  Budeš s námi bojovat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknowledge   known   knows   knuckle   knurl   Korean   kyphosis   label