Nainstalujte si:
       

Překlad know what


know what = vědět co; vědět jaký; znát (co); znát co; vyznat se
I know what = vím co; vím (co); do you know what = víte jaký (? ...);

Překlad know what z webu:
Know what that is?  Víš, co to je?
I know what it is.  Vím, o co jde.
I don't know what ....  Nevím, o co...
I do not know what to say.  Nevím, co říct.
I wonder if you know what you're saying?  Víš, co vůbec říkáš?
I see one, and you know what to do.  Tamhle máš jednoho, víš, co máš dělat.
You're playing games and you don't know what you're doing.  Zahráváte si a nevíte, co děláte.
The gods know that you do not know what you are doing.  Bohové vědí, že nevíte, co děláte.
He will have a solution, now that we know what your problem is.  Teď, když víme, oč jde, určitě se najde řešení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknow what's what   know-how   knowing   knowledge   known   knows   knuckle   knurl