Nainstalujte si:
       

Překlad know what's what


know what's what = vyznat se; vidět tomu na kloub; mít o tom svůj názor; vědět, kolik uhodilo
I know what's what = mám o tom svůj názor;
know-how   knowing   knowledge   known   knows   knuckle   knurl   Korean