Nainstalujte si:
       

Překlad knocking


knocking = klepající; klepání (2. p.); oklepávání; omračování; klepání motoru; bušící; tlučení; zaklepání; zaťukání; detonace; narážení; srážení; klepání paliva; vyrážející
combustion knocking = klepání spalovacího motoru; detonace spalovacího motoru;
engine knocking = klepání motoru; detonace motoru;

Překlad knocking z webu:
Knocking them out would do just as well for now.  Stačí, když je na pár hodin vyřadím z boje.
They're knocking 'er to smithers!  Rozbijou vám ho na padrť!
Crawford was knocking on the door.  Crawford zaklepal na dveře.
Who has been knocking my people about?  Kdo to tady chytá moje lidi?
A gale blew downwards, knocking him over.  Vichřice zadula shora a srazila ho na dláždění.
For example, foxes are always knocking over my dustbins.  Tak například mně se běžně stává, že mi popelnici převrhne liška.
The ground jumped beneath my feet, knocking me over.  Země pod mýma nohama sebou škubla a mě to porazilo.
You never know what's going to come knocking on the door.  Nikdy nevíš, co ti zaklepe na dveře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknow what   know what's what   know-how   knowing   knowledge   known   knows   knuckle