Nainstalujte si:
       

Překlad knocker


knocker = klepadlo (u dveří); klepátko (na dveřích); permoník (skřítek); podomní obchodník; chlap; klepátkový; dveřní klepadlo; šťoural; klepátka
up to the knocker = důkladně (lid.);

Překlad knocker z webu:
Knocker and gongs!  Hohó, jsi můj!
The knocker leered at him and winked a castiron eye.  Klepadlo se na něj podívalo a mrklo jedním tepaným okem.
It had a proper knocker and everything.  Má dokonce i klepadlo a všechno ostatní, co má správná brána mít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknocking   know what   know what's what   know-how   knowing   knowledge   known   knows