Nainstalujte si:
       

Překlad knock


knock = klepat (též o motoru); zaklepat; rána; úder; klepání (též motoru, motor.); srazit se; snížit; vyrazit; uhodit; udeřit; bušit; vrazit; strčit; detonace; kritická připomínka; číslo (soulož); tlouct (též o motoru); narazit; kritizovat; udivit; překvapit
against knock = potkat se; srazit se; narazit;
combustion knock = klepání spalovacího motoru; detonace spalovacího motoru;
engine knock = detonace motoru; klepání motoru; klepání stroje;

Překlad knock z webu:
Knock on wood.  Musím to zaklepat na dřevo.
Don't knock it.  Moc neremcej.
Did you knock ‘em dead?  Tak co fanynky, šílely?
Gray did not knock on it.  Gray nezaklepal.
There was a soft knock at the door.  Někdo tiše zaklepal na dveře.
How many times did you knock her down?  Kolikrát jsi ji srazil?
A minute later there was a knock at the door.  Za minutu někdo zaklepal na dveře.
And you're supposed to give the secret knock in return!  A vy jste měli v odpověď taky zaklepat tajné znamení!
I try to catch up them, a pig knock me.  Chtěl jsem je chytit, ale prase se na mě vrhlo.
We simply woke them up, and told them to knock on his door.  Tak jsme je probudili a řekli jim, aby u něho zaklepali na dveře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknocker   knocking   know what   know what's what   know-how   knowing   knowledge   known