Nainstalujte si:
       

Překlad knife


knife = nůž; čepel; ostří; krájet; bodat nožem; řezat (kriticky); seřezat (kriticky); podříznout; říznout nožem; vyřídit; zlikvidovat; kosa; udeřit; nožový; bodat; nožní; bodnout; zabodnout (4. p.); škrabák; odrovnat; ostří nože
bladder knife = nůž na močový měchýř; skalpel na močový měchýř;
bowie knife = lovecký tesák; nůž;
coating knife = natírací nůž; roztírací nůž; třecí nůž;
cork knife = korkovrt; nůž na korek;
diathermic knife = diatermický nůž; elektrický skalpel;

Překlad knife z webu:
KNIFE out.  NŮŽ, konec.
My knife broke.  Nůž se mi zlomil.
Then the knife swept up.  Pak zvedla nůž.
He held his knife up.  A zdvihl nůž.
You don't have a knife of any kind?  Nemáš vůbec žádný nůž?
Then he removed his fighting knife from its sheath.  Pak vytáhl z pochvy útočný nůž.
It depends only upon where the knife enters.  Záleží jedině na tom, kam vrazíš nůž.
The next guard to approach got another knife in the thigh.  Další gardista dostal nožem do stehna.
Then he took up the oar with the knife lashed to it.  Pak uchopil veslo s přivázaným nožem.
I hacked off the end, impaled it on my knife and ate.  Usekl jsem jí konec, nabodl ho na nůž a snědl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknitter   knitting   knitting machine   knock   knocker   knocking   know what   know what's what