Nainstalujte si:
       

Překlad knees


knees = kolena; klín; zvonění umíráčkem
bee's knees = úžasná věc; něco prima;
on knees = na kolenou; vkleče; on one's knees = na kolenou;

Překlad knees z webu:
My knees buckled.  Podlomila se mi kolena.
The girl's knees were trembling.  Dívka se třásla v kolenou.
He rubbed his knees and ankles.  Masíroval si kolena a kotníky.
Stilgar dropped to his knees on the ledge.  Stilgar klesl na římse na kolena.
I grayed out and my knees buckled.  Všechno zešedlo a kolena se mi podlomila.
He began to crawl forward on knees and elbows.  Vydal se vpřed po kolenou a loktech.
Richards got down on his hands and knees and crawled.  Richards klesl na kolena a lezl po čtyřech.
I pulled my feet in so that my knees were close to my chin.  Přitáhl jsem nohy víc k tělu, abych měl kolena blízko obličeje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknife   knitter   knitting   knitting machine   knock   knocker   knocking   know what