Nainstalujte si:
       

Překlad kitchen


kitchen = kuchyň (místnost); kuchyně; kuchyňský; kuchyňský personál; kuchyňská linka; stínový kabinet
field kitchen = polní kuchyně; přenosné kuchyňské zařízení;
soup kitchen = veřejná kuchyně; polní kuchyně;

Překlad kitchen z webu:
Kitchen police.  Kuchyňská služba.
Whose kitchen is this?  Komu patří ta kuchyň?
The soup kitchen does carryout?  Copak vývařovny dělají donášku do domu?
Nothing at the kitchen door but broken glass.  U kuchyňských dveří byly jen střepy.
Put it on the kitchen table.  Polož ji na kuchyňský stůl.
Granny sat down at the kitchen table.  Bábi si sedla ke kuchyňskému stolu.
There was a note on the kitchen counter.  Na kuchyňské lince ležel vzkaz.
My head hit the leg of a kitchen chair.  Bouchl jsem se do hlavy o nohu židle.
No - you'll have to go into the kitchen .  Ne - to budeš muset do kuchyně...
She took his arm and led him to the kitchen table.  Vzala ho pod paží a dovedla ho ke kuchyňskému stolu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorknack   knackered   kneading   knees   knife   knitter   knitting   knitting machine