Nainstalujte si:
       

Překlad kingpin


kingpin = šéf; rejdový čep; čep řízení přední nápravy; návěsný čep; čep návěsu pro připojení do návěsové točnice; šéfovský; hlavní čep; náčelník; příklon rejdového čepu
fifth-wheel kingpin = návěsný čep; svislý čep návěsu pro připojení do točnice;
fifthwheel kingpin = návěsný čep; svislý čep návěsu pro připojení do točnice;
swivel kingpin = rejdový čep; čep řízení;
kitchen   knack   knackered   kneading   knees   knife   knitter   knitting