Nainstalujte si:
       

Překlad kingdom


kingdom = království; říše; oblast; královský; treska královská
animal kingdom = živočišná říše; živočišstvo; zvířena; říše živočichů;
vegetable kingdom = říše rostlinná; království zeleniny;

Překlad kingdom z webu:
A kingdom like ours has to have one ruler.  Království, jako je naše, by mělo mít jediného vladaře.
She didn't abandon her kingdom in the middle of a crisis.  Ona království v těžké době neopustila.
Possiltum is a pretty nice kingdom to work for.  Possiltum je docela prima království.
I missed the nail and the kingdom came tumbling down.  Ztratil jsem hřebík a zbortilo se království.
Could he not, indeed, carve out another kingdom for himself?  Možná by si mohl někde jinde vydobýt pro sebe jiné království?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkingpin   kitchen   knack   knackered   kneading   knees   knife   knitter