Nainstalujte si:
       

Překlad king pin


king pin = vůdce; rejdový čep; čep řízení přední nápravy; návěsný čep; čep návěsu pro připojení do návěsové točnice; hlavní sloupek
fifth wheel king pin = svislý čep návěsu pro připojení do točnice;
kingdom   kingpin   kitchen   knack   knackered   kneading   knees   knife