Nainstalujte si:
       

Překlad kinetic


kinetic = kinetický; pohybový; motorický; energie kinetická
stimulation kinetic = kinetická stimulace; pohybová stimulace;

Překlad kinetic z webu:
Do you know what kinetic energy is?  Víš, co je to pohybová energie?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



king crab   king pin   kingdom   kingpin   kitchen   knack   knackered   kneading