Nainstalujte si:
       

Překlad kinematics


kinematics = kinematika; pohyb těles; nauka o pohybu těles; kinematograf
suspension kinematics = kinematika zavěšení; kinematika zavěšení kola;
kinetic   king crab   king pin   kingdom   kingpin   kitchen   knack   knackered