Nainstalujte si:
       

Překlad kind of you


kind of you = od tebe milé; od vás milé; pozdrav
it is kind of you = to je od vás milé;

Překlad kind of you z webu:
How kind of you to come.  Jste hrozně hodný, že jste přišel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkindly   kinematics   kinetic   king crab   king pin   kingdom   kingpin   kitchen