Nainstalujte si:
       

Překlad killing


killing = zabíjení (2. p.); zabití (2. p.); zabíjející; smrtící; zhoubný; smrtelný; vražedný; vražda; vraždění; neodolatelný (pohled, humor); komický; k popukání; úlovek; fantastický; porážení; vypnutí proudu; uklidnění; potlačení; vypnutí; usmrcení; srážení hran
accidental killing = náhodné zabití; nezaviněné zabití;
mercy killing = smrt ze soucitu; euthanasie; milosrdné zabití;
weed killing = hubení plevele; ničení plevele;

Překlad killing z webu:
Killing for pay.  Zabíjíte za peníze.
Not killing people.  Nezabíjet lidi.
It is killing me!  Tohle mě zabíjí!
It is a killing ground.  To je vražedné pole.
He's desperate and he's killing people.  Je zoufalý a zabíjí lidi.
I have no interest in killing you.  Není v mým zájmu vás zabíjet.
They didn't know very much about killing people.  Zabíjet lidi moc neuměli.
Now all that was left was the killing shot.  Teď musel jedině čekat, až bude moci zamířit.
How can you force someone to work by killing him?  Jak můžete někoho přinutit pracovat, když ho zabijete?
Their spell of fear will not hold once the killing starts!  Jejich kouzelný strach nevydrží, jakmile začne zabíjení!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkind of you   kindly   kinematics   kinetic   king crab   king pin   kingdom   kingpin