Nainstalujte si:
       

Překlad killer


killer = zabiják; vrah; zabijácký; řezník; obchodník s dobytkem; zázrak; bomba; svůdník; škůdník; kosatka; profesionální vrah; deaktivátor; tlumič; zabíječ; zabiječ; družice schopná ničit jiné družice
serial killer = sériový vrah; mnohonásobný vrah; masový vrah; hromadný vrah;

Překlad killer z webu:
Killer virus.  Vrahoun virus.
Their killer had hurt them;  Jejich vrah jim přece ubližoval;
Did the killer steal it?  Jestli to vrah ukradl, střelil to pak?
On a cop killer who shot her first.  Na vražedkyni policisty, která po ní vystřelila jako první.
Well, this was one killer who would not live to attack her father.  No, tohle je jeden z vrahů, který se útoku na jejího otce nedožije.
I knew a man once, a killer and a robber.  Jednou jsem poznal muže, vraha a lupiče.
She had caught just a glimpse of his killer as he was running away.  Krátce zahlédla jeho vraha, když utíkal.
Probably he did, but if he didn't, maybe the killer got them.  Pravděpodobně ano, ale jestli ne, mohl je sebrat vrah.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkilling   kind of you   kindly   kinematics   kinetic   king crab   king pin   kingdom