Nainstalujte si:
       

Překlad killed


killed = zabil (4. p.); zabitý; padlý; mrtvý; zabiják
be killed = být zabitý; zabít se;

Překlad killed z webu:
Killed him;  Zabil ho;
You killed her!  Zabils ji!
He had killed her?  On ji zabil?
What if he killed her?  Co kdyby ji zabil?
If she doesn't you killed her.  Jestli ne - zabils ji ty.
Do you think he would've killed us?  Myslíš, že by nás zabil?
If he did, he would be killed instantly.  Kdyby ano, okamžitě by ho zabili.
Did you see this man before he killed himself?  Viděl jsi toho muže, než se zabil?
I, of course, was supposed to have been killed with him.  Já jsem samozřejmě měla zemřít s ním.
For three years she kept trying to have me killed in the arena.  Tři roky se mě v aréně snažila zabít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkiller   killing   kind of you   kindly   kinematics   kinetic   king crab   king pin