Nainstalujte si:
       

Překlad kicking


kicking = kopání (4. p.); posun odrazem; kopající; ryjící; valchování; odraz vozů; výkop (míče v kopané, sport.)
alive and kicking = čiperný;

Překlad kicking z webu:
Kicking his horse into a gallop he charged at the black line.  Pobodl koně do cvalu a zaútočil na černou řadu.
Mexico's still kicking about it.  Mexičani se kvůli tomu pořád vztekaj.
Suddenly, he began kicking wildly.  Najednou začal divoce kopat.
She rushed at him, kicking and scratching.  Vrhla se na něho a začala ho kopat a škrábat.
The little guy really was kicking up a storm.  Ten chlapík uvnitř kopal, jako by se nechumelilo.
I remember looking up at him, kicking at the end of his rope.  Pamatuji se, že jsem se na něho dívala a kopala do konce provazu.
The child seated on the dais stopped kicking her feet, said:  Dítě sedící na kraji pódia přestalo kopat nohama o sebe a řeklo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkidding   kidney   killed   killer   killing   kind of you   kindly   kinematics