Nainstalujte si:
       

Překlad keyway


keyway = drážka pro klíč; klíčová drážka; klínová drážka; zazubení; řezání klínových drážek; stavební spára; dilatační spára; klíčové slovo
dovetail keyway = rybinová drážka; rybinový zářez;
kibosh   kick out   kicking   kidding   kidney   killed   killer   killing