Nainstalujte si:
       

Překlad kettle


kettle = konvice (na vaření vody); kotlík (nádoba i obsah); hrnec; kar; plechová konev; sací koš; varný kotel; tavicí kotel; nepříjemná osoba; odpolední společnost (velká, zast.)
electric kettle = elektrická konvice; varná konvice;
steam-jacketed kettle = parní duplikátor; duplikátorový kotlík;

Překlad kettle z webu:
The kettle was huffing.  Konvice už hučela.
Is the kettle on?  Postavila jsi mi na čaj?
An ancient castiron kettle was singing over the charcoal.  Nad dřevěným uhlím syčela prastará litinová konvice.
Where the giant, enclosed kettle had been was nothing.  Kde předtím stála obrovská uzavřená kabina, nebylo teď nic.
Now here was a pretty kettle of sandtrout!  Nyní nastala hezky choulostivá situace!
For instance, you haven't actually seen the kettle you will use.  Například jste si ještě vůbec neprohlédl kabinu, ve které odcestujete.
Come on, you go on ahead and put the kettle on.  Ty leť napřed a postava na čaj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorkeyboard   keypad   keyway   kibosh   kick out   kicking   kidding   kidney