Nainstalujte si:
       

Překlad kernel


kernel = jádro (pecky, též přen.); zrno (obilné, též přen.); ztvrdlá dužina (ovoce); tvořit zrno; dozrávat v zrno; posun písmen k sobě; pecka; semeno peckovice; jádrový; řídicí program; řídící program; zduřelé mandle; zduřelé žlázy; jádro průřezu; jádrový olej
atomic kernel = jádro atomu; atomové jádro;
fissile kernel = štěpné jádro; štěpný kernel;
fuel-spray kernel = jádro paprsku paliva; místa husté koncentrace kapek paliva;
spray kernel = jádro paprsku; místo husté koncentrace kapek;
kettle   keyboard   keypad   keyway   kibosh   kick out   kicking   kidding